Vereenvoudigde werkwijze Belastingdienst voor teruggaaf btw op zonnepanelen

Vereenvoudigde werkwijze Belastingdienst voor teruggaaf btw op zonnepanelen

De Belastingdienst past de werkwijze aan voor particulieren die BTW willen terugvragen over hun investering in zonnepanelen. In tegenstelling tot eerdere berichten van de Belastingdienst kan ook btw worden teruggevraagd als de aankoop heeft plaats gevonden in 2013 of eerdere jaren.

Door de kleineondernemersregeling hoeft u meestal maar 1 keer btw aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin u de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom ontvangt u na dat tijdvak geen btw-aangiften meer en wordt u automatisch ontheven uit de administratieve verplichtingen om ervoor te zorgen dat u geen btw-aangiften meer krijgt.

In het bericht op de website van de Belastingdienst leest u wat de gevolgen zijn van de nieuwe werkwijze voor uw klanten. Daarbij worden door de Belastingdienst de volgende categorieën onderscheiden:

  • Particulieren met zonnepanelen die zich nog niet hebben aangemeld als ondernemer voor de btw;
  • Particulieren  met zonnepanelen die zich hebben aangemeld als ondernemer voor de btw via het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’, maar nog geen reactie ontvangen hebben;
  • Particulieren met zonnepanelen  die zich hebben aangemeld als ondernemer voor de btw, maar nog geen btw-aangifte hebben gedaan over het tijdvak waarin zij de zonnepanelen hebben gekocht;
  • Particulieren met zonnepanelen die zich hebben aangemeld als ondernemer voor de btw en  nog regelmatig btw-aangiften krijgen die zij moeten terugsturen;
  • Particulier met zonnepanelen die btw-aangifte hebben gedaan over het tijdvak waarin zij de zonnepanelen hebben gekocht maar waarvan het verzoek om teruggaaf van btw over de zonnepanelen is afgewezen;
  • Particulieren met zonnepanelen die zich hebben aangemeld als ondernemer voor de btw en andere ondernemersactiviteiten starten;
  • Zij die vanwege andere activiteiten al geregistreerd zijn als btw-ondernemer en zonnepanelen kopen.

Heeft u ondersteuning nodig om de BTW op uw investering op zonnepanelen terug te vragen? Neem dan contact met ons op om dit samen met u te regelen.

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

Interesse in nadere informatie?

laat dan uw gegevens hieronder achter.

lbouwer