Als uw bedrijf uw leven is, weet u dat uw medewerkers onmisbaar zijn voor het succes van uw bedrijf. Het hebben van medewerkers vergt veel tijd en energie. U stuurt medewerkers aan, zorgt voor de salarisuitbetaling, opleiding(en), verzekeringen, etc.

Het efficiënt en juist regelen van alle noodzakelijke administratieve zaken rondom de salaris- en personeelsadministratie kan u hierbij uiteraard veel tijd besparen.

Veelal komt dit neer op het uitbesteden bij een specialist die de administratieve afwikkeling verzorgt en tevens de wet- en regelwijziging nauwlettend in de gaten houdt. Deze verwerkt alle consequenties voor uw bedrijf, uzelf en uw medewerkers meteen in uw administratie. Administratie en Adviesburo Bouwer BV kan alles rondom de salaris- en personeelsadministratie voor u verzorgen. Administratie en Adviesburo Bouwer BV neemt u de administratieve, juridische en fiscale (kop) zorgen uit handen en kan voor u o.a. de volgende diensten verlenen:

  • het opstellen en beoordelen van diverse (arbeids)overeenkomsten en arbeidsvoorwaardenreglementen;
  • het adviseren over en het voeren van ontslagprocedures;
  • het adviseren over detacheren, inlenen of ketenaansprakelijkheid;
  • het beantwoorden van CAO-vraagstukken;
  • het adviseren over (verplichte) aansluiting bij bedrijfspensioenfondsen;
  • het adviseren over verzekeringsplicht van zelfstandigen en DGA’s;
  • het adviseren over loonkostensubsidies;