Jaarlijks moet u alle belanghebbenden (uw vermogenverschaffers, crediteuren en de Belastingdienst) inzage geven in de financiële positie van uw bedrijf. De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring.

Het jaarrapport bestaat uit:

  • een jaarverslag;
  • uw jaarrekening;
  • overige gegevens en bijlagen.

Voor middelgrote en grote bv’s hoort hier ook nog een directieverslag bij.
Administratie en Adviesburo Bouwer BV kan uw accountantsrapport geheel voor u verzorgen.

Naast de hierboven genoemde onderdelen van het jaarrapport kan Administratie- en Adviesburo Bouwer BV een aantal analyses en interpretaties verzorgen. Met deze extra informatie kunnen u en andere belanghebbenden snel zien in welke situatie uw bedrijf zich bevindt. Administratie- en Adviesburo Bouwer BV helpt u de analyses te interpreteren en de daaruit blijkende valkuilen te vermijden of voortvloeiende kansen te benutten.