De Belastingdienst heeft de slogan: “leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker”. Deze slogan gaat voor de meeste ondernemers niet op, omdat de belastingwetgeving ingewikkeld en voortdurend aan verandering onderhevig is. Administratie- en Adviesburo Bouwer BV heeft zijn eigen fiscaal jurist, die u van dienst is bij de beantwoording van uw fiscale vragen en het verzorgen van uw aangiften inzake o.a. omzet-, inkomsten-, vennootschaps- en loonbelasting. Daarnaast hebben wij ruime ervaring in de begeleiding van buitenlandse klanten op fiscaal en administratief gebied.

Om binnen de geldende regels fiscaal zo gunstig mogelijk naar voren te komen, kan Administratie- en Adviesburo Bouwer BV u adviseren over onder meer de volgende zaken:

 • het optimaliseren van de fiscale positie;
 • vragen beantwoorden op uw generieke of bedrijfsspecifieke fiscale positie;
 • keuze van rechtsvormen;
 • bedrijfsopvolging in het familiebedrijf;
 • reorganisaties en herstructureringen;
 • management buy-in en management buy-out;
 • onteigening en bedrijfsverplaatsing;
 • pensioen en oudedagsvoorzieningen;
 • emigratie en immigratie;
 • financiële planning;
 • internationaal belastingrecht;
 • een second opinion op een advies of aangifte verzorgen.

Naast de fiscale advisering rekent de fiscalist van Administratie- en Adviesburo Bouwer BV uit wat u aan belasting moet betalen of retour ontvangt. Indien nodig vraagt hij uitstel voor het doen van aangifte voor u aan. De financieel administratieve dienstverlening en de fiscale dienstverlening van Administratie- en Adviesburo Bouwer BV lopen door de korte lijnen snel en naadloos in elkaar over.

Naast de hierboven genoemde voorbeelden van advieswerkzaamheden kunnen wij voor ook verschillende aangiften voor u verzorgen zoals:

 • de aangifte inkomstenbelasting;
 • de aangifte omzetbelasting;
 • de aangifte vennootschapsbelasting;
 • de aangifte erfbelasting en schenkbelasting;
 • de aangifte dividendbelasting.

Tenslotte kunnen wij voor u ook (voorlopige) aanslagen controleren en indien nodig bezwaar maken bij de belastingdienst en ondersteuning geven bij fiscale controles door de belastingdienst.