Veel werknemers overwegen steeds vaker een eigen onderneming te starten of te kopen. Vaak wordt te weinig aandacht besteed aan administratieve en fiscale verplichtingen. Een goede voorlichting bij de start van uw onderneming maakt de kans op succes van uw onderneming vele malen groter. Een goed doordacht ondernemingsplan en een goede voorbereiding bij de formele oprichting van de onderneming zijn essentieel voor het starten van een succesvol bedrijf. Administratie- en Adviesburo Bouwer BV kan de startende ondernemer niet alleen bij de start maar ook tijdens de uitoefening van de onderneming helpen met haar dienstverlening.

Opzetten van de onderneming

Veel startende ondernemers zijn niet bekend met alle stappen die genomen moeten worden om uiteindelijk tot een juiste ondernemingsvorm en registratie daarvan te komen. Indien de formaliteiten niet volledig of juist worden uitgevoerd, kan dit (toekomstig) nadelige gevolgen hebben. Adminstratie- en Adviesburo Bouwer BV kan u helpen met het opzetten en registreren van uw onderneming en kan u begeleiden bij de organisatie, administratie en fiscale aspecten van uw onderneming.

Hieronder staat een korte weergave van de door iedere ondernemer te nemen stappen bij de start van zijn onderneming:

 • kiezen van de juiste organisatievorm;
 • Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel / aanmelding belastingdienst;
 • Bankrelatie opzetten (bankrekening en eventuele financiering regelen);
 • (Financiële) Administratie op zetten;
 • Hulp bij interne organisatie van de onderneming;
 • Fiscale begeleiding.

Het ondernemingsplan is de basis

Alles begint met een goed ondernemingsplan. In een ondernemingsplan legt u de doelstelling, strategie en planning op (middel)lange termijn vast. Het maken van een ondernemingsplan is ingewikkeld, maar een uitstekende manier om uw gedachten en ondernemingsactiviteiten te structureren en een heldere reële doelstelling te formuleren. Administratie- en Adviesburo Bouwer BV kan u begeleiden bij het opstellen van een ondernemingsplan en u vanuit een (gewenste) tweede invalshoek naar uw nieuwe onderneming laten kijken.

Het ondernemingsplan geeft aan wat u met uw onderneming in de toekomst wilt bereiken en hoe u dat zou willen bereiken. Omdat het plan een heldere ondernemingsstrategie en reële doelstelling bevat kunt u het plan gebruiken als uitgangspunt voor evaluatie en controle. Daarnaast geeft het plan u, maar ook derden, inzicht in wat waar de onderneming voor staat en wat zij in de toekomst wil bereiken.

Onderwerpen in het ondernemingsplan

 • Beschrijving van de onderneming;
 • Markt en concurrentiepositie;
 • SWOT-analyse (overzicht van sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen);
 • Beschrijving doelstellingen, strategie en ondernemingsbeleid en de beoogde manier om de beschreven doelstellingen te bereiken;
 • Financiën (liquiditeits- en investeringsbegroting)

Administratie- en Adviesburo Bouwer BV kan voor u een investeringsplan opstellen. Hiermee bepalen wij de vermogensbehoefte voor de geplande investeringen en nieuwe activiteiten van uw onderneming. Dit financieringsplan wordt specifiek op uw situatie toegesneden. Dit heeft u nodig voor uw financieringsaanvraag bij de bank. Uitgangspunt is continuïteit van uw onderneming. Daarvoor moet eerst de bedrijfseconomische haalbaarheid van uw plannen gezamenlijk worden beoordeeld.

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van uw onderneming door uw organisatie in financiële en fiscale zin vooraf op een goede wijze te positioneren. Indien uw onderneming vooraf goed is opgezet kunt u uw tijd besteden aan uw onderneming en heeft u achteraf geen verrassingen.