Uw financiële administratie geeft alle financiële gevolgen van uw bedrijfsactiviteiten in een bepaalde periode weer. Met een gedegen en actuele administratie bent u in staat om direct te reageren op veranderingen. Onze medewerkers helpen u bij het opstellen, beheren en interpreteren van uw administratie. Samen met u analyseren wij uw bedrijfsgegevens en maken eenvoudige maar doeltreffende overzichten waardoor u als ondernemer in 1 oogopslag inzicht krijgt in de financiële positie van uw onderneming. Op deze manier worden sterke en zwakke punten in uw bedrijf zichtbaar. Vervolgens kijken wij samen met u hoe u de sterke punten kunt optimaliseren en de zwakke punten kunt ondervangen. De administratie kan voor de ondernemer derhalve dienen als:

  • sturingsmiddel van de organisatie;
  • bewijsmiddel;
  • verantwoordings- en controlemiddel;
  • middel voor de oordeelsvorming voor- en achteraf;
  • geheugensteun;
  • middel om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

Met andere woorden, Administratie- en Adviesburo Bouwer BV zorgt voor het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van de door u verstrekte gegevens. Het uiteindelijke doel is belangrijke informatie verkrijgen voor het besturen van uw onderneming.

Wie verzorgt uw administratie?
Als u wilt kunnen wij een deel van uw administratieve taken overnemen. U kunt ook zelf uw financiële administratie verzorgen, terwijl Administratie en Adviesburo Bouwer BV over uw schouder meekijkt, controleert en adviseert.