loondienst of zelfstandig ondernemer

loondienst of zelfstandig ondernemer

De overeenkomst die een bezorger sloot met Deliveroo geldt niet als arbeidsovereenkomst. Hierdoor is de man niet in loondienst bij het bezorgbedrijf. Volgens Rechtbank Amsterdam is het duidelijk dat de overeenkomst was bedoeld als zzp-contract en blijkt uit de werkwijze daarna niet dat er sprake was loondienst.

Op 1 november 2017 kondigt Deliveroo aan bestaande tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet meer te verlengen. Het bedrijf bood bezorgers bij het aflopen van hun arbeidsovereenkomst aan voortaan als zelfstandige te komen werken. De bezorger accepteerde het aanbod om als zelfstandige te komen werken, maar verzocht de rechter te bepalen dat hij nog steeds in loondienst bij Deliveroo was. Bij de vraag of er tussen de bezorger en Deliveroo nog steeds een dienstverband bestond, spelen twee zaken een rol:

  1. Allereerst is van belang te weten wat Deliveroo en de bezorger precies hebben afgesproken. Uit de “overeenkomst van opdracht” die zij sloten, blijkt volgens de kantonrechter duidelijk dat het de bedoeling was dat de bezorger als zzp’er zou gaan werken.
  2. het tweede punt is dat in een zelfstandige werkrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geen gezagsverhouding mag bestaan: dan zou sprake kunnen zijn van een schijnconstructie. De kantonrechter oordeelt dat die gezagsverhouding er in dit geval niet is. De bezorger kon namelijk zelf beslissen of hij zich aanmeldde voor werk. Daarnaast mocht hij in zijn eigen kleren en met een eigen thermobox werken of werken voor een concurrent van Deliveroo.

De kantonrechter erkent dat het huidige arbeidsrecht niet voorziet in de arbeidsverhoudingen die voortkomen uit de (relatief) nieuwe platformeconomie, maar oordeelt dat de gesloten overeenkomst tussen Deliveroo en bezorger niet zo onredelijk is dat de rechter anders moet beslissen. Het is aan de wetgever om maatregelen te treffen wanneer het niet gewenst is dat dergelijke situaties blijven bestaan.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

Interesse in nadere informatie?

laat dan uw gegevens hieronder achter.

lbouwer