Lage Inkomensvoordeel

Lage Inkomensvoordeel

Het UWV verschaft werkgevers uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening voor het lage-inkomensvoordeel over het jaar 2017. Iedere werkgever kan tot 1 mei 2018 wijzigingen (correcties) doorgeven. Laat deze berekening derhalve tijdig controleren.

Het UWV berekent op basis van uw loonheffingsaangiften over 2017 het lage-inkomensvoordeel. Aan de hand van de aangeleverde uren en het fiscale loon wordt er een tegemoetkoming lage inkomens gegeven als het uurloon van uw werknemer zich op of tot 125 procent van het minimumloon bevindt.

Heeft u als werkgever recht op het lage inkomensvoordeel, dan stuurt de belastingdienst u voor 31 juli 2018 een beschikking toe. Binnen 6 weken ontvangt u dan de tegemoetkoming.

Heeft u geen voorlopige berekening ontvangen en/of twijfelt u over de tegemoetkoming over het jaar 2017? Dan kunt u contact met ons opnemen om de voorlopige berekening te controleren.

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

lbouwer