Schenkvrijstelling eigen woning verruimd – 2017

Schenkvrijstelling eigen woning verruimd – 2017

Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning structureel verruimd. De tijdelijke verruiming gold reeds voor de jaren 2013 en 2014, maar werd vanwege het financiële op de schatkist niet gehandhaafd. De wetgever heeft mogelijkheden gevonden om de schenkingsvrijstelling vanaf 2017 structureel te verruimen. Vanaf 2017 kunnen ook derden, die voldoen aan de leeftijdseis, een ruimere schenkingsvrijstelling toepassen. 

Het gevolg van de wijziging is, dat vanaf 2017 een vrijstelling van schenkbelasting geldt ten bedrage van EUR 100.000 voor personen (familie en derden) tussen de 18 en 40 jaar oud waarbij de schenking voor de eigen woning wordt aangewend. Niet iedereen kan vanaf 2017 een vrijstelling van EUR 100.000 toepassen. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van het beroep op de verhoogde vrijstelling in het verleden.

Voor ‘reguliere’ schenkingen tot het jaarlijks vrijgestelde bedrag, hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Voor toepassing van de hoge vrijstellingen dient wél aangifte schenkbelasting te worden gedaan. In deze aangifte moet een expliciet beroep op de vrijstelling worden gedaan. De aangifte schenkbelasting moet binnen twee maanden na het kalenderjaar worden ingediend.

Wilt u meer weten over de de verruimde vrijstelling schenkbelasting en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer