Hoge Raad: fiscus mag kentekenfoto’s niet gebruiken

Hoge Raad: fiscus mag kentekenfoto’s niet gebruiken

De Belastingdienst gebruikt ANPR (‘automatic number plate recognition’) technieken in om te toetsen of sprake is van een jaarlijks privégebruik van een auto van de zaak van 500 km of minder. Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad in een drietal zaken geoordeeld dat de met behulp van ANPR-camera’s verzamelde gegevens niet mogen worden gebruikt. Dit is ongeacht of deze afkomstig zijn van de Belastingdienst zelf of van de KLPD. De Hoge raad is van mening dat de via ANPR verzamelde informatie een inbreuk maakt op het in artikel 8 EVRM genoemde ‘beschermd privéleven’. Noch de algemene taakomschrijving van de Belastingdienst, noch enige (andere) wettelijke bepaling biedt een toereikende grondslag voor een inbreuk.

AG Niessen had eerder reeds geconcludeerd dat het systematisch en permanent vastleggen van de waarnemingen door de Belastingdienst leidt tot een inbreuk op de privacy van betrokkenen. In een andere zaak werd gebruik gemaakt van foto’s van de KLPD. Dat vond de AG wel een toegestane inbreuk en de wettelijke basis daarvoor was volgens de AG artikel 55 AWR. De Hoge Raad heeft nu beslist dat beide methoden onwettig zijn.

Wat betekent het arrest voor u?
De Belastingdienst verliest door het arrest van de Hoge Raad een duidelijke troefkaart. Correcties die zijn gebaseerd op de via ANPR gemaakte kentekenfoto’s, kunnen immers niet door de belastingdienst worden gebruikt.

Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer