uitfasering pensioen in eigen beheer

uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes komt met een wetsvoorstel om DGA’s in staat te stellen hun Pensioen in Eigen Beheer middels een fiscaal wellicht aantrekkelijke regeling af te laten kopen. Wiebes wil de pensioen in eigen beheer regelingen in de komende drie jaar op vrijwillige basis afschaffen.

DGA’s die hun Pensioen in Eigen Beheer willen afkopen, kunnen daarbij gebruikmaken van een belastingkorting voor de loonheffingen. Dat moet een extra prikkel vormen voor DGA’s om te stoppen met Pensioen in Eigen Beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Voor DGA’s die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.

Het pensioen in eigen beheer kan fiscaal geruisloos kan worden afgekocht binnen een termijn van drie jaar. Bij de afkoop van het pensioen in eigen beheer valt de voorziening vrij in de winst. De vrijval wordt in de eerste drie jaar echter gedempt door een korting op basis van de (fiscale) balanswaarde ultimo 2015 van de pensioenvoorziening:

  • 2017 geldt een korting van 34,5%;
  • 2018 een korting van 25%; en
  • 2019 een korting van 19,5%.

Na het afstempelen van de pensioenvoorziening naar de waardering op fiscale grondslagen kan gekozen worden tussen afkoop en overstappen naar de spaarvariant. Bij afkoop geldt de genoemde korting op de grondslag en is ter zake van de afkoop geen revisierente verschuldigd. Bij het overstappen naar de spaarvariant vindt belastingheffing pas plaats in de uitkeringsfase. Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer, zodat de nieuwe regeling per 1 januari 2017 in werking kan treden.

Wilt u meer weten over de uitfasering van pensioen in eigen beheer en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer