Wijziging Arbowet – juli 2017

Wijziging Arbowet – juli 2017

Per 1 juli 2017 worden een aantal wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) doorgevoerd. Een aantal wijziging zullen hieronder kort de revue passeren:

 1. een werknemer mag een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts, indien de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.
 2. de werknemer op initiatief van de werknemer inschakelen.
 3. een contract met een bedrijfsarts wordt o.a. weer verplicht per 1 juli 2017
 4. de rol van de ondernemingsraad met betrekking tot de preventiemedewerker uitgebreid

1. Second opinion andere bedrijfsarts
Als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan de werknemer bij een andere bedrijfsarts een second opinion vragen. Momenteel is het nog zo dat een werknemer op eigen kosten een second opinion kan aanvragen bij het UWV.
De werknemer doet het verzoek om een second opinion bij de behandelend bedrijfsarts. Het verzoek wordt in principe toegewezen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. De werkgever draagt de kosten van de second opinion.

2. Bedrijfsarts op initiatief werknemer inschakelen
Een werknemer heeft vanaf 1 juli 2017 de mogelijkheid om zelf een bedrijfsarts om advies te vragen.
De werkgever behoeft hiervoor geen toestemming te geven en er hoeft geen sprake te zijn van ziekteverzuim.
De werknemer kan de bedrijfsarts ook preventief om advies vragen, waarbij er geen onnodige drempels mogen worden opgeworpen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het tijdstip en de plaats waarop het consult kan plaatsvinden.

3. Contract met een bedrijfsarts
Vanaf 1 juli 2017 gelden o.a. de volgende minimumvereisten ten aanzien van een contract met de bedrijfsarts of arbodienst.
In het contract dienen de bestaande wettelijke taken van de werkgever te zijn vermeld:

 • ziekteverzuimbegeleiding;
 • toetsen van en adviseren over de Risico-inventarisatie en -evaluatie;
 • het uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
 • het uitvoeren van een aanstellingskeuring, waarbij bedacht dient te worden dat een werkgever alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer mag laten keuren.

De nieuwe wettelijke verplichtingen moeten worden toegevoegd / opgenomen. Dit houdt in dat het contract o.a. de volgende nieuwe punten kent:

 • de bedrijfsarts moet de mogelijkheid krijgen om de werkplek te bezoeken.
 • de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen moeten geautoriseerd worden om overleg te mogen hebben met de preventiemedewerker en/of het medezeggenschapsorgaan.
 • in het contract moet worden opgenomen dat de werknemer de mogelijkheid krijgt om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen.
 • de bedrijfsarts krijgt de verplichting heeft om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Ook dient in het contract opgenomen te zijn de advisering over preventie in het algemeen.

Sancties niet naleving vereisten contract
De sanctie voor een werkgever die geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst is het betalen van een boete.  Als de werkgever wel een contract heeft, dient dit uiterlijk voor 1 juli 2018 te voldoen aan de nieuwe verplichtingen.
Voor alle nieuwe contracten geldt dat die direct per 1 juli 2017 moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer