Betaaltermijnen mkb en kleine ondernemers ingekort

Betaaltermijnen mkb en kleine ondernemers ingekort

Met ingang van 1 juli 2017 kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard.

De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Nu kan een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeengekomen worden als dit aantoonbaar voor geen van beide partijen nadelig is.

De wetswijziging moet voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen. Het voorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn late betalingen en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen. De wet van 18 april 2017 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen is gepubliceerd in het Staatsblad 2017, nr. 170.

De wet is van toepassing op grote ondernemingen die voldoen aan artikel 397 lid 1 en 2 Boek 2 BW.

Betaalme.nu
De 50 grote bedrijven en instellingen die mee doen, zijn te vinden op Betaalme.nu. Betaalme.nu heeft als doel heeft dat een betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen de norm wordt. Aan Betaalme.nu doen bedrijven als Heineken, Rabobank, Schiphol, Unilever, Shell en Philips mee. Het betreft een non-commercieel initiatief dat wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

drs. J.A. van den Bosch MBA RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

dmeriba