Nieuwe groottecriteria al voor boekjaar 2015

In het voorjaar van 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend inzake een verruiming van de groottecriteria voor de wettelijke controleplicht (artikel 2:396 lid 1 BW). Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen zoals bedoeld in artikel 2:392a BW. ‘De Memorie van Toelichting geeft expliciet  toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe te passen.’Dit houdt in dat bij eerdere toepassingen van de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 ook de nieuwe grensbedragen van toepassing zijn op boekjaar 2015′, aldus de NBA.

Read More