Nieuwe groottecriteria al voor boekjaar 2015

Nieuwe groottecriteria al voor boekjaar 2015

In het voorjaar van 2015 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend inzake een verruiming van de groottecriteria voor de wettelijke controleplicht (artikel 2:396 lid 1 BW). Volgens het wetsvoorstel kunnen de voorschriften worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen zoals bedoeld in artikel 2:392a BW. ‘De Memorie van Toelichting geeft expliciet  toestemming om de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 toe te passen.’Dit houdt in dat bij eerdere toepassingen van de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 ook de nieuwe grensbedragen van toepassing zijn op boekjaar 2015′, aldus de NBA.

De grensbedragen veranderen voor kleine rechtspersonen als volgt:

  • Waarde activa wordt € 6 miljoen (nu € 4,4 miljoen)
  • Netto omzet wordt € 12 miljoen (nu € 8,8 miljoen)
  • Het aantal werknemers blijft ongewijzigd (50).

Voorbeeld
Stel dat een rechtspersoon ervoor kiest de nieuwe voorschriften vervroegd toe te passen over boekjaar 2015. Welke grensbedragen gelden dan voor het vergelijkende boekjaar: de (lagere) grensbedragen van de huidige wet, of de nieuwe (hogere) grensbedragen?
Op grond van de tekst van de Memorie van Toelichting lijkt het verdedigbaar dat de aangepaste (hogere) grensbedragen al worden gehanteerd bij het toepassen van de tweejaarstermijn.

De wetgever stelt namelijk dat door toe te staan dat de nieuwe voorschriften over het boekjaar 2015 worden toegepast, het mogelijk wordt gemaakt dat rechtspersonen eerder gebruik kunnen maken van de vrijstellingen voor kleine en middelgrote rechtspersonen.

Als een rechtspersoon over het boekjaar 2015 en over het voorafgaande boekjaar 2014 onder twee van de nieuwe (verhoogde) grensbedragen voor kleine rechtspersonen blijft, classificeert hij als kleine rechtspersoon en is hij over boekjaar 2015 vrijgesteld van de wettelijke controleplicht op grond van artikel 2:396 BW. Ook de vrijstellingen en overige bepalingen voor kleine rechtspersonen zijn dan van toepassing.

Wilt u meer weten over de wijziging van de grootte criteria en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer