Voorbeeldovereenkomsten ter vervanging van de VAR

Voorbeeldovereenkomsten ter vervanging van de VAR

De VAR gaat verdwijnen vanaf 2016 (link). Opdrachtnemers zijn derhalve niet meer in staat om een VAR aan te vragen. De Belastingdienst gaat overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers beoordelen. Met deze beoordeling kunnen opdrachtgever en -nemer (vooraf) zekerheid krijgen over de voorgenomen arbeidsrelatie.

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Dit zijn dan overeenkomsten per brancheorganisatie, belangengroep of onderneming. Individuele opdrachtnemers kunnen echter ook een overeenkomst aan de belastingdienst voorleggen. Dit heeft alleen zin als de opdrachtnemer deze overeenkomst bij al zijn opdrachtgevers (ook toekomstige) kan gebruiken. Mocht een opdrachtnemer voor iedere opdracht een individuele passende overeenkomst opstellen, dan kan worden overwogen of de voorbeeldovereenkomsten per branche of sector, zoals gepubliceerd door de belastingdienst, de administratieve lasten van de opdrachtnemer niet kunnen beperken. Daarnaast zegt de beoordeling alleen iets over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

Inmiddels zijn er vijf voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd. De komende tijd publiceert de Belastingdienst regelmatig nieuwe voorbeeldovereenkomsten op haar site.

Wilt u hier meer informatie over het vervallen van de VAR, de invoering van de nieuwe regeling om te bepalen of sprake is van een opdracht/dienstbetrekking of wat wij daarin voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer