Tag betalingsonmacht

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van rechtspersonen (bv. NV’s en BV’s) kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld indien aannemelijk is dat het niet-betalen van een belastingschuld is te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. Ook indien de bestuurder van een vennootschap een andere vennootschap is, kunnen de bestuurders van die vennootschap hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Van essentieel belang bij de bestuurdersaansprakelijkheid is de verplichting die het lichaam heeft om “betalingsonmacht” onmiddellijk te melden bij de belastingdienst.

Read More