Vervanging van de VAR

Vervanging van de VAR

De tweede kamer is akkoord over het wetsvoorstel voor de vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Eerder was het voorstel dat de VAR vervangen zou worden vervangen door de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL). Dit voorstel gaat echter niet door.  De tweede kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waarin een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beoordeeld door Belastingdienst. Indien de eerste kamer akkoord gaat, verdwijnt de VAR per 2016.

Bij de beoordeling van de overeenkomst zal de Belastingdienst rekening houden met meerdere factoren. Een aantal factoren die afzonderlijk niet doorslaggevend zijn, maar wel van invloed zijn op de vraag of er sprake is van een arbeidsrelatie:

  • De opdrachtnemer mag zich niet of alleen met toestemming van zijn opdrachtgever laten vervangen.
  • De opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken.
  • De opdrachtnemer krijgt doorbetaald bij ziekte of vakantie.
  • De opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen.
  • De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroor-zaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden.

De Belastingdienst heeft aangegeven dat er in 2015 al overeenkomsten voorgelegd kunnen worden. Ook zullen zij in het najaar van 2015 modelovereenkomsten publiceren op de internetsite van de Belastingdienst.  Indien opdrachtnemer en opdrachtgever de werkzaamheden stroomlijnen zoals in een modelovereenkomst opgenomen, dan kunnen zij er vanuit gaan dat er geen loonheffingen ingehouden hoeven te worden.

De opdrachtgever moet alsnog loonheffingen inhouden en afdragen, als blijkt dat de manier van werken in de praktijk niet volgens de overeenkomst gaat en dat er praktisch gezien toch sprake is van een dienstbetrekking. De opdrachtnemer is in dit geval wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Let op: Bij een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, welke is beoordeeld en goedgekeurd door de Belastingdienst, is de opdrachtnemer in principe niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan de opdrachtnemer geen beroep doen op uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

Wilt u hier meer informatie over het vervallen van de VAR, de invoering van de nieuwe regeling om te bepalen of sprake is van een opdracht/dienstbetrekking of wat wij daarin voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met:

D. Meriba MSc
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

dmeriba