Termijn deponeren jaarrekening bij KVK

Termijn deponeren jaarrekening bij KVK

Op 1 november 2015 is de nieuwe uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan. Een van de opgenomen wijzigingen is dat de deponeringstermijnen voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort. Met ingang van 2017 wordt de termijn voor het deponeren van de jaarrekening 2016 met een maand verkort.

Wat houdt de deponeringsplicht voor jaarrekeningen in?
Alle vennootschappen in Nederland dienen een jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Voor kleine vennootschappen kan worden volstaan met een beperkte publicatie hetgeen voornamelijk inhoudt dat er een balans met zeer beperkte toelichting gepubliceerd dient te worden. Middelgrote en grote vennootschappen hebben minder vrijstellingen en moeten daarnaast ook een winst- en verliesrekening en toelichtingen te publiceren. Als de jaarrekening niet of niet tijdig wordt gepubliceerd, kan dat leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid op het moment dat de onderneming failliet gaat. Daarnaast kunnen er in extreme gevallen boetes opleggen voor het niet naleven van de publicatieplicht.

Wat zijn de termijnen waarop een jaarrekening gepubliceerd moet worden?
Een jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel te worden gepubliceerd. Wanneer de jaarrekening niet op tijd is vastgesteld, dient een voorlopige jaarrekening te worden gepubliceerd.
De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Voor de B.V. – als de meest voorkomende rechtspersoon – gelden de volgende regels:

  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel verlenen.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
    Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen hierboven genoemde 2 maanden tijd voor vaststelling. Dit houdt in dat een BV betekent binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar zijn jaarrekening dient te publiceren.

Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeer datum bij maximaal uitstel 31 december (5 + 5 + 2 maanden) van het jaar na het einde van het boekjaar. Voor boekjaren voor 2015 was dit 1 maand langer.

Mocht u vragen hebben over bovenstaand onderwerp, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer