Werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 worden alle vergoedingen en verstrekkingen aan een werknemer die op grond van zijn dienstbetrekking ontvangt als loon aangemerkt en zijn daarmee in principe belast. Voor zover een werknemer een vergoeding (in geld) of verstrekking (ter beschikkingstellen / loon in natura) ontvangt, kan deze vrijgesteld zijn onder de werkkostenregeling (hierna: “WKR”).

Read More