30 september deadline voor aanvraag teruggaaf BTW 2014 andere EU-landen

Ondernemers die in 2014 buitenlandse BTW hebben betaald in een ander EU-land, kunnen uiterlijk tot 30 september 2015 een aanvraag indienen om deze BTW terug te vragen. De hiervoor benodigde inloggegevens heeft wijken af van de inloggegevens voor de “nationale” portal van de belastingdienst, waarin onder andere Nederlandse BTW-aangiften worden klaargezet.

Read More

Controle (buitenlandse) btw-identificatienummers

De controle van de geldigheid van een btw-identificatienummer, of naam adres en woonplaats van een klant kan voor de toepassing van BTW tarieven en regeling essentieel zijn. De Europese Commissie heeft hierdoor een apart gedeelte van haar website ingericht.
Klik hier voor de controle van een btw-identificatienummer, of naam adres en woonplaats van een klant.

Read More

BTW en verzendkosten

Het komt regelmatig voor: u koopt of verkoopt producten bijv. via internet waarbij verzend- en portokosten in rekening gebracht. Bij veel ondernemers (maar ook bij consumenten) is er vaak twijfel of er BTW over deze verzendkosten moet worden berekend. Dit komt voort uit het feit dat post- en pakketzegels zonder btw worden verkocht.

Read More

Auto 5 jaar in gebruik? Lagere BTW correctie

Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2011 wordt de BTW correctie voor privé gebruik van een auto van zaak verlaagd naar 1,5%, als de auto langer dan 5 jaar in gebruik is.

Read More