Suppletie aangifte BTW

Suppletie aangifte BTW

Een onjuiste btw-aangifte kan worden gecorrigeerd door het indienen van een suppletie. Een suppletie kan alleen digitaal ingediend worden. Dit kan via de website van de belastingdienst of via vele boekhoudprogramma’s (al dan niet via een adviseur).

Te weinig btw aangegeven
Indien blijkt dat u in de afgelopen 5 jaar te weinig btw heeft aangegeven en/of betaald, dan kunt u een suppletie aangifte indienen of dit te corrigeren. In afwijking van het proces bij een reguliere BTW aangifte kunt u alleen betalen nadat u een naheffingsaanslag van de belastingdienst heeft ontvangen.

Teveel btw aangegeven
Ook indien teveel btw is aangegeven en betaald, dient u dit te corrigeren. Nadat u de suppletie heeft ingediend, duurt het in de meeste gevallen ongeveer 6 weken voordat u een teruggaafbeschikking ontvangt. Vervolgens zal het te ontvangen bedrag worden gestort op uw rekening.

Kleine correctie
Indien de correctie een bedrag van 1.000 euro of minder bedraagt, mag u deze correctie verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. U hoeft dan geen suppletie in te dienen.

Boetes en heffingsrente
Zodra u erachter komt dat u te weinig (of teveel) btw heeft aangegeven, moet u een suppletie indienen:

  • Is de correctie minder dan 1.000 euro, dan mag u die in de eerstvolgende btw-aangifte verwerken en krijgt u geen boete.
  • Is de correctie meer dan 1000 euro, dan is ons advies de suppletie zo snel mogelijk na het ontdekken vrijwillig in te dienen. De belastingdienst kan een boete opleggen.
  • Is het te betalen bedrag minder dan 20.000 euro én niet meer dan 10 procent van de betaalde btw over dat tijdvak? Dan krijgt u helemaal geen boete.
  • Corrigeert u vóór 1 april van het volgende jaar, dan krijgt u geen rente berekend.

Te lang gewacht met suppletie?
Wacht u te lang met het doen van de suppletie, dan kunt u een boete krijgen. Bij een onvrijwillige correctie kan een verzuimboete van 10 procent van het te weinig betaalde bedrag aan btw worden opgelegd. Als uw aangifte door de belastingdienst wordt gecorrigeerd én daarnaast sprake is van grove schuld (25 procent) of opzet (50 procent) kunt u een hoge vergrijpboete krijgen. Overigens kan geen vergrijpboete worden opgelegd als de suppletie niet leidt tot een naheffingsaanslag.

lbouwer