Massaal bezwaar crisisheffing

Massaal bezwaar crisisheffing

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de crisisheffing (werkgeversheffing hoog loon). Loonheffingenspecialisten wijzen op het belang van het maken van bezwaar tegen de crisisheffing. Mocht de crisisheffing met succes bestreden worden, dan heb je als bedrijf je rechten behouden. Het kan alleen een lang traject worden.”

De Belastingdienst kan zich opmaken voor enkele duizenden bezwaarschriften die binnen nu en half juni zullen worden ingediend. Inmiddels heeft de Belastingdienst een centraal adres ingesteld waar alle bezwaarschriften zullen worden verzameld. Even leek het erop dat bedrijven de extra werkgeversheffing van 16% over zich heen zouden laten komen, omdat de eenmalige heffing in 2013 niet de moeite van bezwaar waard zou zijn. Er was een duidelijke kentering toen het kabinet ongeveer twee maanden geleden aankondigde een tweede termijn te willen plakken aan de crisisheffing. Hiermee zou de heffing meer dan eenmalig worden. Alhoewel dit plan nu weer van de baan is, kan dit volgende maand weer anders zijn.

 Proefprocedures
De verwachting is dat er een reeks van procedures gevoerd zal gaan worden om de eventuele onevenwichtigheden van de crisisheffing duidelijk te krijgen voor de rechter. De terugwerkende kracht van de heffing is een belangrijke grief, maar ook een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel en zo zijn er nog meer gronden mogelijk. Daarnaast worden nu de bedrijven getroffen en dat strookt niet met de doelstelling van de heffing. De bedoeling is namelijk de hoge inkomens te laten bijdragen aan het oplossen van de crisis. Dat zegt niets over de draagkracht van de werkgever die nu de heffing moet ophoesten.

Het belang van bezwaar
De Belastingdienst overweegt op dit moment om bezwaren tegen de crisisheffing onder voorwaarden en met toestemming van werkgevers aan te houden totdat de Hoge Raad heeft geoordeeld. De voorwaarden zijn nog niet bekend, maar dat er proefprocedures zullen worden gestart is wel duidelijk. Bedrijven die het niet eens zijn met de crisisheffing kunnen alleen ‘aanhaken’ als:

  • zij op tijd bezwaar maken (binnen zes weken);
  • de heffing netjes hebben aangegeven in het aangiftetijdvak waarin 31 maart 2013 valt; en
  • tijdig hebben betaald.

Het indienen van een bezwaar is verstandig, omdat door het indienen van een bezwaarschrift het bedrijf zijn rechten veilig stelt. Wordt in een procedure gewonnen in een met jou vergelijkbare casus dan geldt de uitkomst in principe tevens voor alle ‘aangehaakte’ bedrijven.” Het nadeel van het hele proces is dat het lang kan duren voordat bedrijven uitsluitsel hebben over de rechtsgeldigheid van de crisisheffing. Waarschijnlijk zal er worden doorgeprocedeerd tot aan de hoogste rechter. Mocht de crisisheffing uiteindelijk van tafel gaan dan hebben bedrijven lang op hun geld moeten wachten want de heffing is immers nu al betaald.

Crisisheffing 2014
In allerijl is de crisisheffing in het leven geroepen, zonder hierover vooraf goed te hebben nagedacht. Het gevolg is de nu ontstane situatie waarbij bedrijven genoodzaakt zijn om bezwaar te maken en onnodig op kosten worden gejaagd. Enkele loonbelastingspecialisten houden er bovendien rekening mee dat de crisisheffing ook in 2014 terugkomt.

Wilt u meer weten over de crisisheffing of wilt u bezwaar maken tegen deze heffing, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer