Leningen / Rekening Courant tussen BV en aandeelhouder

Leningen / Rekening Courant tussen BV en aandeelhouder

Het komt zeer regelmatig voor dat een lening of rekening courant verhouding tussen de BV en haar aandeelhouder ontstaat. Hier is in principe niets mis mee, indien aan de fiscale spelregels wordt voldaan. Wordt niet op een zakelijke manier gehandeld tussen de BV en haar aandeelhouder, dan kan de lening of rekening courant verhouding als winstuitkering of inkomen worden aangemerkt.

Bij zakelijk handelen moeten dezelfde voorwaarden aan een lening tussen de BV en haar aandeelhouder worden gesteld als aan een lening aan een willekeurige derde.

Voorwaarden lening of rekening courant
Als de DGA van een BV een lening of rekening courant met zijn BV aangaat, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er is een leningsovereenkomst opgesteld;
  • Afspraken met betrekking tot het terugbetalen van de lening zijn vastgelegd;
  • BV heeft voldoende zekerheden in het geval de lening niet wordt terugbetaald;
  • De DGA en de BV hebben een zakelijke rente afgesproken;
  • De BV moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen.

De DGA en zijn BV kunnen ervoor kiezen om de lening aan het eind van de looptijd in 1 keer terug te betalen. Deze aflossingsvrije lening wordt dan alleen geaccepteerd, indien een zakelijke rente wordt voldaan en indien de zekerheid tot het terugbetalen aan het einde van de looptijd voldoende aanwezig is.

Het verschil tussen een rekening-courant en een lening
De rekening-courant verschilt van een lening. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. Deze kleine bedragen worden alleen even (kortstondig) voorgeschoten. Daarom is een rekening-courant geen lening met rente.

Bij bedragen tot EUR 17.500 hoeft geen rente te worden berekend. Dit geldt alleen voor bedragen die u opneemt van of overmaakt naar de rekening-courant. Er mag het hele jaar nooit meer dan EUR 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo op de rekening-courant hoger is dan EUR 17.500, moet er over het hele bedrag rente worden berekend. Het gaat dan niet meer om het voorschieten van kleine bedragen, maar om een lening.

Wilt u meer weten over de voorwaarden en de mogelijkheden van leningen en/of rekening courantverhoudingen tussen de DGA en zijn BV en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer