Handreiking DBA Belastingdienst gepubliceerd

Handreiking DBA Belastingdienst gepubliceerd

Met de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) vervalt vanaf 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel een voorbeeldovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over hun arbeidsrelatie en zo te weten dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat conform deze overeenkomst wordt gewerkt. Indien de opdrachtgever en opdrachtnemer geen gebruik willen of kunnen maken van een model- of voorbeeldovereenkomst, maar wel de zekerheid vooraf willen hebben, kunnen zij ook een eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen.

De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de parlementaire behandeling van de Wet DBA toegezegd dat een handreiking zou worden gepubliceerd met daarin de kaders die de Belastingdienst gebruikt bij de beoordeling van de voorgelegde voorbeeldovereenkomsten.

De Belastingdienst heeft nu de Handreiking DBA gepubliceerd. Deze bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij de beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst leidt tot een arbeidsverhouding. Indien feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst moet de opdrachtgever / werkgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De Handreiking DBA bevat bekende elementen waaronder ‘gezag’, ‘persoonlijke arbeid’ en ‘loon’. Onderstaande vier stappen vormen de basis van de beslissing van de belastingdienst:

  1. Is sprake van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer?
  2. Bestaat er een plicht voor de opdrachtnemer om de arbeid persoonlijk te verrichten?
  3. Is er in de verhouding opdrachtnemer – opdrachtgever sprake van loonbetaling en een loondoorbetalingsplicht?
  4. Wordt de arbeidsrelatie volgens de wet aangemerkt als een ‘echte’ dienstbetrekking (op basis van een arbeidsovereenkomst) dan wel als ‘fictieve’ dienstbetrekking (onder andere op basis van aanneming van werk of op basis van een overeenkomst van opdracht)?

Uit de Handreiking DBA volgt dat de Belastingdienst onder meer geen zekerheid vooraf geeft, als de instructiebevoegdheid van de opdrachtgever contractueel in onvoldoende mate is ingeperkt of als over de persoonlijke arbeidsverplichting niets is geregeld in de overeenkomst.

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en wat wij daarin voor u kunnen betekenen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

[contact-form-7 id=”254″ title=”Contact”]

lbouwer