Einde algemene (fiscale) coronasteunmaatregelen

Einde algemene (fiscale) coronasteunmaatregelen

In een kamerbrief heeft het demissionair kabinet de Tweede kamer laten weten dat de algemene coronasteunmaatregelen vanaf 1 oktober 2021 worden beëindigd. Voor specifieke bedrijven en personen zullen een aantal regelingen worden gecontinueerd. Welke maatregelen worden stopgezet en wat betekent dit voor jou of je klant? Dat lees je hieronder.

Uitstel belastingbetaling
Tot en met 30 september 2021 is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende belastingen. Uitstel wordt dan verleend tot uiterlijk 1 oktober 2021. Vanaf 1 oktober 2021 dient de belastingschuldige weer op tijd te voldoen aan zijn belastingverplichtingen.

Terugbetaling van belastingschulden
Alle belastingschulden waarvoor de ondernemer tijdens de coronacrisis uitstel heeft gekregen, mag hij aflossen in maximaal 60 maanden te beginnen op 1 oktober 2022. De toegang tot het terugbetalen van belastingschulden wordt daarbij verruimd. Alle belastingschulden waarvoor uitstel van betaling geldt, mogen in maximaal 60 maanden worden terugbetaald, ook als de ondernemer geen verlenging heeft aangevraagd. Uit een nieuw besluit noodmaatregelen coronacrisis zal moeten blijken welke belastingschulden in maximaal 60 maanden mogen worden terugbetaald. Er geldt wel de voorwaarde dat de ondernemer vanaf 1 oktober 2021 steeds op tijd aangifte doet en op tijd betaalt.

Rente over belastingschulden
Zoals eerder dit jaar aangekondigd wordt de invorderingsrente van 0% stapsgewijs verhoogd naar 4%. Dit heeft tot gevolg dat de ondernemer invorderingsrente over de af te lossen belastingschulden gaat betalen. De invorderingsrente bedraagt tot en met het einde van dit jaar 0,01%. Per 1 januari 2022 bedraagt de rente 1%. Per 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt de rente op 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en vanaf 1 januari 2024 geldt weer het normale tarief van 4%.

NOW
Per 1 oktober 2021 stopt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). NOW-4 (de zesde aanvraagperiode) voor de periode juli, augustus en september 2021 loopt nog tot en met 30 september 2021.

Ook als werkgever getroffen is door de overstromingen in Limburg en daardoor omzet misloopt, kan hij in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming voor de NOW aanvragen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Werktijdverkorting als alternatief NOW
Bij de invoering van de NOW is de Werktijdverkorting (wtv) buiten werking gesteld. Het kabinet is van plan de wtv per oktober 2021 opnieuw open te stellen. De wtv biedt ondersteuning aan werkgevers die getroffen worden door een buitengewone kortdurende omstandigheid die niet tot het ondernemingsrisico behoord.

Tozo
Tot en met 30 september 2021 kan nog de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) bij de gemeente van de woonplaats aangevraagd worden. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen, waar nodig, uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Door de verwachte hoge instroom wordt de Bbz voor het vierde kwartaal 2021 op drie punten aangepast:

  • Het buiten toepassing laten van de vermogenstoets.
  • Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (max. twee maanden).
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering om niet (en niet als voorlopige lening).

TONK
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt per 1 oktober 2021 niet meer verlengd. Deze kan nog voor de periode tot en met 30 september 2021 bij de gemeente worden aangevraagd, ook met terugwerkende kracht. De TONK kan een aanvulling zijn op een Tozo-uitkering.

Fiscale maatregelen die tot eind 2021 doorlopen
Een aantal fiscale coronamaatregelen lopen door tot het einde van dit jaar:

  • Werknemers mogen een onbelaste reiskostenvergoeding blijven ontvangen, ook al werken ze thuis;
  • Eigenwoningbezitters die in het vierde kwartaal nog een hypotheek­betaalpauze overeenkomen met hun hypotheek­verstrekker, behouden hun recht op hypotheek­renteaftrek;
  • De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen wordt voorgezet;

Nederland voert overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers tot het einde van het vierde kwartaal 2021 voort te zetten.

Mocht u vragen hebben over het einde algemene (fiscale) coronasteunmaatregelen, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

lbouwer