Afloop van bijzonder uitstel van betaling

Afloop van bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen voor hun openstaande belastingschulden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Veel ondernemers hebben dit al in maart of april aangevraagd, waarna zij drie maanden betalingsuitstel kregen. Inmiddels is voor veel van hen het bijzonder uitstel voorbij of nadert dat moment snel. De Belastingdienst gaat in juli een brief sturen naar deze ondernemers om hen, te informeren over de mogelijkheden na het aflopen van het bijzonder uitstel.

De ondernemers hebben de volgende mogelijkheden:

  • Als de eerder aangevraagde drie maanden bijzonder uitstel ontoereikend is, dan kan de ondernemer onder voorwaarden dit betalingsuitstel verlengen;
  • Als de liquiditeiten het toelaten dan kan de ondernemer ervoor kiezen om de openstaande belastingschuld(en) direct te betalen;
  • De ondernemer kan ervoor kiezen om het bijzonder uitstel niet te verlengen. De ondernemer hoeft dan niet direct de openstaande belastingschulden te betalen, maar moet dan wel de nieuwe belastingschulden op tijd voldoen om boetes te voorkomen. Na de zomer doet de Belastingdienst een voorstel voor een betalingsregeling. Tot dat bericht is ontvangen van de Belastingdienst, kan de ondernemer desgewenst ook al eerder (gedeeltelijk) de openstaande belastingschulden betalen. Deze bedragen worden dan afgeboekt van de openstaande schuld.

De Belastingdienst wil ondernemers in deze lastige tijden op een passende manier ondersteunen en informeren. Wanneer de Belastingdienst meer informatie heeft over het bijzonder uitstel of het betalingsvoorstel dat ondernemers na de zomer krijgen, dan zal zij dit bekend maken op haar website www.belastingdienst.nl/coronavirus.

lbouwer