10 Praktische eindejaarstips

10 Praktische eindejaarstips

Het Register Belastingadviseurs komt met een serie eindejaarstips en aandachtspunten om 2018 optimaal fiscaal mee uit te luiden en uw fiscale koers voor 2019 te bepalen.

Hieronder hebben wij 10 eindejaarstips voor u geselecteerd.
De overige tips kunt u nalezen en downloaden via deze link.

 1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  Voor de KIA moet u minimaal € 2.300 (max. € 314.673) aan investeringen in 2018 doen. Investeringen tot een bedrag van € 450 tellen niet mee. De KIA geldt zowel voor nieuwe als oude bedrijfsmiddelen. Voor sommige bedrijfsmiddelen kunt u geen KIA krijgen, zoals grond, woningen en personenauto’s.
 2. Voorkom discussie: stel altijd een goede (lenings)overeenkomst op
  De laatste jaren is er veel discussie over leningen tussen vennootschappen. Als de lening niet op zakelijke voorwaarden is verstrekt, dan is de lening onzakelijk. Van een onzakelijke lening kan sprake zijn als geen aflossingsschema is overeengekomen of onvoldoende zekerheden zijn verstrekt ten behoeve van de schuldeiser. Als sprake is van een onzakelijke lening, dan is een verlies op die lening niet aftrekbaar van de winst.
 3. Bepaal de rechtsvorm van uw onderneming
  Bij ondernemers voor de inkomstenbelasting, is de winst effectief belast tegen maximaal 44,72% (door allerlei faciliteiten komt de belastingdruk vaak nog lager uit). Drijft u uw onderneming via een bv, dan bedraagt de gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk, na aftrek van het loon van de dga, 40% of 43,75% (bij winsten boven EUR 200.000). Over het loon dat u van uw bv ontvangt, betaalt u wel maximaal 51,95% inkomstenbelasting. Daardoor is de totale belastingdruk in een bv vaak hoger dan voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Let bij het maken van de keuze niet alleen op fiscale aspecten, maar ook op niet-fiscale aspecten (zoals aansprakelijkheid).
 4. Vraag btw voor niet-betalende debiteuren terug
  Weet u zeker dat cliënten uw facturen niet meer zullen betalen? Dan kunt u de btw die u op die facturen in rekening heeft gebracht en heeft afgedragen, aan de Belastingdienst terugvragen. Sinds 2017 is de vordering in ieder geval oninbaar uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die u met uw klant bent overeengekomen. Bent u geen betalingstermijn overeengekomen? Dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door
  uw klant. U kunt de btw die u niet ontvangt in uw normale aangifte omzetbelasting opvoeren.
  Let op! Vraag de btw op tijd terug. Dat moet uiterlijk in de aangifte over het tijdvak waarin de hiervóór beschreven éénjaarstermijn verloopt.
 5. Verwerk privégebruik in de laatste btw-aangifte
  Er dienst btw afgedragen te worden over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. De meest voorkomende vorm hiervan is de correctie voor privégebruik van de auto.
  De btw op aanschaf, onderhoud en gebruik van een zakelijke auto kunt u aftrekken, uiteraard voor zover de auto wordt gebruikt voor met btw-belaste activiteiten. Dus bij privégebruik moet er rekening worden gehouden met de btw daarover.
  Voor het privégebruik van de auto kan worden uitgegaan (als uit uw administratie niet blijkt dat het werkelijke privégebruik lager is) van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw. Woon-werkverkeer wordt gezien als privégebruik.
  Vanaf het vijfde jaar na het jaar waarin u de auto bent gaan gebruiken, mag u uitgaan van 1,5%. Datzelfde geldt voor auto’s die zijn aangeschaft zonder dat daarbij btw-aftrek heeft plaatsgevonden (marge-auto’s).
  Er zijn situaties denkbaar waarin een correctie op grond van het werkelijk gebruik lager is dan de genoemde forfaits van 2,7% of 1,5% van de catalogusprijs inclusief btw. Daarbij valt te denken aan de afwezigheid van woon-werkkilometers, zoals bijvoorbeeld bij ambulante werknemers. Denkt u dat dat ook bij u het geval is, zorg er dan voor dat u dat ook weet te onderbouwen met uw (kilometer)administratie.
 6. Voorkom belasting over een extra beloning: dividend in plaats van loon
  Drijft u uw onderneming via een bv, en wilt u dit jaar uzelf nog een bonus uitkeren? Door dividend uit te keren in plaats van een bonus, voorkomt u een hogere belasting. Over extra loon moet u namelijk maximaal 51,95% inkomstenbelasting betalen terwijl u over een dividenduitkering gecombineerd maximaal circa 44% belasting betaalt.
  Let op! Voor het uitbetalen van dividend moeten wel een balanstest en uitkeringstoets worden verricht.
 7. Beoordeel het (gebruikelijk) loon
  Vrijwel iedere DGA wordt geacht ten minste een ‘gebruikelijk’ loon te hebben. U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is ten minste gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:
  1. 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  2. het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
  3. € 45.000.
  Soms mag u een lager gebruikelijk loon hanteren dan € 45.000.
 8. Oudedagsvoorziening 
  U kunt als ondernemer gebruik maken van de oudedagsreserve. Maar u kunt natuurlijk ook direct premie betalen voor een lijfrenteproduct. Dat mag een verzekerde lijfrente zijn of een lijfrenteproduct bij een bank of een beleggingsinstelling. De premie moet dan wel in 2018 zijn betaald.
 9. Bespaar belasting in box 3
  Leen geld uit aan uw bv
  Heeft u nog geld op uw bankrekening staan? Dan valt dit in box 3. Als u geld uitleent aan uw bv, dan ‘verschuift’ het uitgeleende bedrag van box 3 naar box 1. Daarmee voorkomt u dat u belasting in box 3 moet betalen. U voorkomt de belasting niet helemaal. Omdat u geld aan uw bv leent, is de rente die u ontvangt wel belast in box 1 tegen maximaal 47,76%. Dit kan echter nog steeds voordeliger zijn dan de belasting in box 3.
  Het uitgeleende bedrag moet minimaal zes maanden aan de bv worden uitgeleend.
  Stort geld in uw bv
  Heeft u nog een flink saldo op uw bankrekening staan? Dan betaalt u hier belasting over in box 3. U kunt deze belasting (deels) voorkomen door dit als kapitaal in uw bv te storten. Het geld valt dan niet meer in box 3, dus u betaalt er geen belasting over. Verder heeft de bv meer liquiditeit.
  Het geld kan slechts onder voorwaarden weer onbelast uit de bv worden gehaald. Een gang naar de notaris is hiervoor bijvoorbeeld noodzakelijk.
 10. Afschaffing aftrek onderhoudskosten monumentenwoning
  Bezit u een of woont u in een monumentenwoning? Dan zijn de onderhoudskosten hiervan voor 80% aftrekbaar. De kosten zijn in 2018 aftrekbaar als u deze in 2018 nog betaalt, verrekent of rentedragend maakt.
  De aftrek van onderhoudskosten voor een monumentenpand wordt per 1 januari 2019 afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een subsidieregeling voor onderhoudskosten van een monumentenpand.

Zijn er overige acties die u nu al moet ondernemen, of vragen bepaalde zaken juist om uitstel en zijn er veranderingen waarmee u rekening moet houden?
Het register belastingadviseurs heeft een selectie van de belangrijkste tips en aandachtspunten gemaakt, die voor zowel uzelf als uw organisatie van belang kunnen zijn.

Mocht u vragen hebben over de eindejaarstips en aandachtspunten, laat dan hier uw gegevens achter of neem direct contact op met:

mr. L.J. Bouwer RB
Administratie- en Adviesburo Bouwer BV
Telefoon: 078-6393777

lbouwer